Certifikácia Avioniky

Dopravný úrad slovenskej republiky, divízia civilného letectva, schválila našu spoločnosť ako organizáciu vykonávajúcu údržbu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve.

Povolenie k údržbe lietadiel podľa Časti M, Podčasti F:

  1. A2: Maintenance, testing and installation C3, C5, C13, C17
  2. A3: Testing and installation C3, C5, C13, C17
  3. A4: Gliders - Testing and installation C3, C5, C13, C17
  4. C3, C5, C13, C17: see Capability list

Originál povolenie v PDF na stiahnutie.

Povolenie podľa ŠLI/D 103:

  1. A2 Lietadlá 5700 kg a menej
  2. A3 Vrtuľníky
  3. A4 Lietadlá iné ako A1, A2, A3 Lietadlá 450kg a menej
  4. Komponenty C3, C5, C13
  5. Údržba, preskúšanie a zástavby C3, C5, C13