Zobraziť všetky produkty
Z ponuky produktov Becker Avionics vyberáme
ČÍM SA ZAOBERÁME? NAŠA PRÁCA V BODOCH:
  • Opravy leteckých prístrojov
  • Preskúšanie leteckých prístrojov
  • Vystavenie formulárov EASA form 1
  • Preskúšanie avioniky v lietadlách VFR, IFR
  • Vystavenie meracích protokolov
  • Zástavba avionických systémov do lietadiel
  • Kontrola zariadení ATC v lietadlách
  • Kontrola výškomerných zariadení
  • Špeciálne práce na zakázku
  • Vyhotovenie adaptérov pre letecké rádiostanice

Sme certifikované servisné a kontrolné pracovisko so zameraním na leteckú navigáciu a prístroje s viac ako 30 ročnou praxou v odbore. Naším hlavným zameraním sú avionické (komunikačné a navigačné) zariadenia v segmente lietadiel a vrtuľníkov. Ak máte hociaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Z NAŠICH REREFENCIÍ VYBERÁME