O spoločnosti Servis rádioelektronických zariadení

Sme certifikované pracovisko so sídlom na letisku v Janíkovciach v Nitre. Zaoberáme sa zástavbami avioniky, preskúšaním, opravami až do úrovni generálnej opravy s následným vystavením EASA form 1. Po zástavbe sme oprávnený vydávať certifikáty EASA form 123, vykonávať preskúšanie avioniky v lietadlách VFR, IFR s následným vystavením meracieho protokolu.

Pracovisko na opravy a preskúšanie zariadení COM, NAV, ATC

2-Pracovisko AVIONIKA.JPG

Pracovisko na opravy a preskúšanie leteckých prístrojov

3-otec 002.JPG